Slider
សេវាប្រឹក្សាយោបល់
សេវាប្រឹក្សាយោបល់ 300 172 hedc.com

សេវាប្រឹក្សាយោបល់

វគ្គភាពជាអ្នកដឹកនាំ
វគ្គភាពជាអ្នកដឹកនាំ 300 172 hedc.com

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសំខាន់ៗស្តីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ HEDC អន្តរជាតិ

អតិថិជន និង អ្នកទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍
អតិថិជន និង អ្នកទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ 1024 768 hedc.com

តាំងពីពេលកកើតដំបូង ក្រុមការងារ HEDC បានផ្តល់នូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលទៅដល់សិក្ខាកាមជាង ៣០០,០០០នាក់ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា, ថៃ, ឡាវ, ហ្វីលីពីន, ភូមា, និងឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលរួមមានទាំង 

Subscribe to our newsletter